Man kan være antisemitt uten å være nazist, men kan man etter krigsutbruddet i 1940 være nazist uten å være antisemitt?

Først noen sitater:

«Men av alle har Hitler talt til mitt hjerte -« (Knut Hamsun)

«De skal ikke undskylde meg, jeg skal ikke undskyldes. Jeg leser aviser, og vet hvad jeg skriver om.» (Hamsun til Wildenvej i «Tidens Tegn», 9.12.35)

«Herr Hitler, De må slutte å marsjere – og begynne å regjere!» (Knut Hamsun hos Hitler)

Read More →