Telegram sendt mai 1895 til Lulli Lous på Hotel Doré, 3 Bo. Montmartre - rett før Hamsun forlater Paris for godt.

IMG_2515-kopi

Hamsuns opphold i Paris strekker seg i perioden april 1893 til mai 1895. Altså rundt 2 år. Han bor stort sett på én adresse: 8 Rue de Vaugirard, på to rom med balkong. Altså i Latinerkvarteret der mange andre norske kunstnere også holdt til.

I løpet av den tiden skriver han bl.a. (ferdig) to romaner og et skuespill samt over hundre brev. Brevskrivingen er altså like omfattende som kortromanen Pan (utgitt des. 1894). Det er også den romanen han slet mest med – og som fortsatt leses i dag. Den ble imidlertid skrevet ferdig på en kort tur «hjemom» i Kristiansand. Deretter dro Hamsun tilbake til den europeiske metropolen – blant mange kunstnerne bare kalt «Die süsse Teufelinn».

I 2. etc. her jobbet Hamsun nattlig med skrivingen - han sov på formiddagen og levde i lange perioder helt utenfor "festlivet" til den skandinaviske kunstnerkolonien.
I 2. etc. her jobbet Hamsun nattlig med skrivingen – han sov på formiddagen og levde i lange perioder helt utenfor «festlivet» til den skandinaviske kunstnerkolonien – 13 skritt frem og tilbake, som han skriver i et brev. Stalkeren og forfatter(innen) Anna Munch var visst innom en gang. Men Hamsun var som kjent langt mer interessert i drømmen om kjærligheten – enn selve fenomenet. I dag liker vi vel å kalle det for en avansert form for litterær sublimering.  
Slik så det kanskje ut på Hamsuns tid?
Slik så det kanskje ut på Hamsuns tid.

Read More →