Nyttnytt portrett

Knut Jarl Michelsen, tidligere lektor i videregående skole, blogger og forfatter,

kan evt. kontaktes på Facebook

Ås, februar 2021 

TILBAKE TIL TOPPEN AV HJEMMESIDEN