«Han (Dr. Stockmann, min anm.) kan bli en ubetalelig nyttig mann for oss.»

(Redaktør Hovstad i «Folkebudet » i «En Folkefiende», 1882)