”Ja, men er det ikke en statsborgers plikt å meddele seg til almenheten, når han har fanget en ny tanke!”

(Doktor Tomas Stockmann i «En Folkefiende» av Henrik Ibsen (1828-1906)

—Sitat