«Internatet demonstrerte med autentisitets ettertrykkelighet daglig for meg dette katolsk-nasjonalsosialistiske vesen, åndelig inneklemt mellom katolisisme og nasjonalsosialisme vokste vi opp og ble vi til slutt knust mellom Hitler og Jesus Kristus som folkefordummende overføringsbilder.»

(Fra «Årsaken» (1975/1996) av Thomas Bernhard)