”at svært mange lærde har lest seg dumme” – (…) menneskeslektens hjelpere er derimot de som har lest direkte i verdensboken.”

(Arthur Schopenhaur (1788-1860) – fra «Parerga og paralipomena», 1851)