«…ethvert offer er en potensiell bøddel, så man skal ikke være for generøs med medfølelsen»

(«Arv og miljø», s. 183 av Vigdis Hjorth).