Stille og tyst allevegne. Jeg ligger utover kvelden og ser ut av vinduet. En féglans hvilte på denne tid over mark og skog, solen var gått under og farvet horisonten med et fett, rødt lys som stod stille som olje.

(Fra «Pan», 1894)

—Sitat