Men Paris var en meget gammel by og vi var unge, og intet var enkelt og liketil der, ikke fattigdom en gang, ikke lettvunne penger heller, ikke måneskinnet, ikke rett og urett, ikke pusten til den som lå ved siden av en i måneskinnet.

( Fra «En varig fest. Unge dager i Paris», 1964 – Ernest Hemingway)

—Sitat