«De har holdt meg for narr,» sa han, «og De har snytt meg for 400 daler.» (…) «Jeg tilgav Dem forrige gang, jeg gjør det ikke nu.» – «Jeg kan betale Dem pengene tilbake.» – Mack ble oppbragt: «Det er fremdeles ikke pengene det gjelder for meg. De er en bedrager, skjønner De det?» 

(Fra «Sværmere»,1904)