«Men av alle har Hitler talt til mitt hjerte -«

(Knut Hamsun)

—Sitat