Posts Tagged With ‘Victoria Hamsun’

  1. Hamsun og Bergljot i Follo – kjærlighet og krisetid 1896-1906 – Del 1

      Del 1 tar bl.a. for seg møtet mellom Hamsun og Bergljot på Frk. Hammers pensjonat på Ljan rett sør for Kristiania, og spekulerer litt om hvorfor Hamsun nå velger nettopp Follo-regionen som oppholdssted etter det lange Paris-oppholdet.