Posts Tagged With ‘Robert Ferguson’

  1. Hvordan trylle bort det ubehagelige? Om Hamsuns nazisme og antisemittisme –

    Man kan være antisemitt uten å være nazist, men kan man etter krigsutbruddet i 1940 være nazist uten å være antisemitt?   «De skal ikke undskylde meg, jeg skal ikke undskyldes. Jeg leser aviser, og vet hvad jeg skriver om.» (Hamsun til Wildenvej i «Tidens Tegn», 9.12.35)