Posts Tagged With ‘Knut Hamsun’

  1. Hamsun og Bergljot i Follo – kjærlighet og krisetid 1896-1906 – Del 1

      Del 1 tar bl.a. for seg møtet mellom Hamsun og Bergljot på Frk. Hammers pensjonat på Ljan rett sør for Kristiania, og spekulerer litt om hvorfor Hamsun nå velger nettopp Follo-regionen som oppholdssted etter det lange Paris-oppholdet.

  2. Hvordan trylle bort det ubehagelige? Om Hamsuns nazisme og antisemittisme –

    Man kan være antisemitt uten å være nazist, men kan man etter krigsutbruddet i 1940 være nazist uten å være antisemitt?   «De skal ikke undskylde meg, jeg skal ikke undskyldes. Jeg leser aviser, og vet hvad jeg skriver om.» (Hamsun til Wildenvej i «Tidens Tegn», 9.12.35)