Posts Tagged With ‘Brandt’

  1. «Herregården» i Hamsuns «Victoria» (1898) – bare et sted i litteraturen eller litteratur om og på stedet?

    «Hva har Knut Hamsun, J.M. Coeotzee, Cora Sandel, V.S. Naipaul, Aksel Sandemose og André Brink til felles? De utforsker hvordan menneskers identitet knyttes til steder. I denne boken diskuterer Per Thomas Andersen hvordan forfatterne bruker steder, territorier og reiser til å skape litterær betydning i tekster, og hvordan litterære personer påvirkes og styres av stedene […]