”Du vil dine foresatte til livs, – det er jo dine gamle vane. Du kan ikke tåle noen autoritet over deg; du er skjevt til enhver der bekler en overordnet embedsstilling, du betrakter ham som en personlig fiende, – og straks er det ene angrepsvåpen deg likeså godt som det annet.”

(Peter Stockmann til broren Tomas i «En Folkefiende» av Henrik Ibsen (1828-1906)