(…)Du har et utrolig stridbart, opprørsk sinn. Og så din ulykksalige hang til å skrive offentlig om alle mulige og umulige saker. Aldri så snart får du et innfall, – straks skal du skrive en avisartikkel eller en hel brosjyre om det.”

(Byfogd og politimester og formann i badestyrelsen Peter Stockmann, fra «En Folkefiende»)