220px-ingar_sletten_kolloenOm Ingar Sletten Kolloens biografi-skriving (etter Tor Jonsson-biografien)

I Hamsun-året er det en voksende bekymring blant litteraturformidlere at det ensidige fokuset på Hamsuns nazisme skal føre til at en ny generasjon av norske boklesere rett og slett dropper lesningen av en av Norges, ja kanskje verdens store romanforfattere. Like bekymringsfullt er utgivelsen av Ingar Sletten Kolloens biografiske tobindsverk om dikteren som kom ut i 2003 og 2004. Særlig ille er første bind Hamsun – Svermeren som går frem til 1925, altså langt ut i forfatterskapet. 

 

Boka er en litt alderdommelig, språklig haltende og kildevaklende blanding av et liv-og-tid-verk og en fiksjonalisert personbiografi på grensen til en biografisk roman – og et rent forlagsprodukt ment for salg. Til tross for massiv merkevarebygging fra forlagets side og panegyriske anmeldelser, særlig fra journalistkolleger, er denne første delen av biografien kanskje den svakeste og mest problematiske Hamsun-biografi som noen gang er gitt ut.

 

lulli-lous-og-knut-hamsun1-300x117Til tross forfatterens insistering på vitenskapelighet med et forskerteam rundt seg som gjennom flere store medieoppslag varsler en rekke nye sider ved Hamsuns liv, fremstår Svermeren verken som et vellykket språklig eller biografisk faglig fundert prosjekt. I stort monn er det ikke annet en reproduksjon av litteraturhistorisk standardviten pakket inn i et forsøk på å levendegjøre Hamsuns spraglende og omskiftlige kunstnerliv. Noe vesentlig nytt om Hamsun fins knapt her, og forfatterskapet er svært stemoderlig behandlet. Spørsmålet er om Kolloen i det hele tatt har begreper til å forstå og beskrive Hamsuns modernistiske skrivekunst. Til og med gamle og svært tvilsomme Hamsun-myter finner Kolloen det for godt å videreformidle, men nå i en enda mer gråtkvalt og sentimental versjon.

 

I Erobreren, bind 2, fremstår Kolloen tidvis som en journalist med en flytende penn. Dette er en mann som tydeligvis kan skrive spenstig, kvikt og fancy om hva som helst. Skildringen av Hamsun følger livet til en forfatter som heldigvis var så fargerikt at det er språklig stimulerende å skrive om. Derfor trenger Kolloen heller ikke ha forstand på Hamsuns bøker, bare han kan lage en story som selger. Og det greier han her, selv om det til tider er temmelig vitaminfattig kost han serverer. ”Jeg tror ikke jeg ville orke å lese Kolloen en gang til. Da skulle jeg ha penger for det – riktig mange penger!” uttaler en Hamsun-forsker om dette nye bidraget til Hamsun-litteraturen som Gyldendal her presenterer for sitt norske publikum. Biografien foreligger nå også i en internasjonal utgave og skal lanseres både i England og USA. Den danske utgaven er allerede i salg.

 

Noe overraskende er det kanskje også at forlaget (med sine mange kvinner) har sluppet igjennom Kolloens til tider kjekkasaktige og ureflekterte kvinnesyn, særlig i bind 1. Selv om en biograf identifiserer seg sterkt med sitt objekt, er det ikke sikkert det er nødvendig å henge seg på alle Hamsuns sexistiske uttalelser, særlig ikke når de rammer dikterens aller nærmeste.

 

thKolloen foretar noen av de samme språklige og retoriske grepene i den nylig utgitte Snåsamannen. Boka om mannen Joralf Gjerstad med de helbredende hendene har en vitenskaplig innpakning og igjen med henvisninger til en rekke kjente og troverdige mennesker. Det starter med selveste landshøvdingen, Bjørnstjerne Bjørnson, deretter Vinlandsforskeren Helge Ingstad, troverdige forskere på Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved universitetet i Tromsø, ja kongehuset med både kronprinsesse, dronning og Märtha Louise, forfatteren Roy Jacobsen, advokat Cato Schiøtz og ikke minst sangeren Hanne Krogh (som i denne boka ”beviser” det hun har opplevd) – og ikke minst bilder av Snåsamannen sammen med statsråd Bjarne Håkon Hansen, Oluf Arntzen og den populære politikeren Trine Skei Grande. Enhver skeptiker eller tviler vil her måtte gå i seg selv foran dette laget av troverdige og sympatiske mennesker.

 

Bak i boka er det en velfylt kildeliste om alternativ medisin, paranormale fenomener, healing, vitenskapelige avhandlinger og en rekke offentlige dokumenter om helsepolitikk. Likevel består ikke Snåsamannen i stort monn av annet enn en blanding av bygdedrøs, triste sykdomstilfeller, ukebladhistorier og spektakulære moderne vandresagn og avisender som hendelsesfattige norske småfunn er så rike på. I tillegg får vi en svært summarisk livshistorie.

 

Midt i landet på et sted mange nordmenn aldri har satt sine ben, bor en mann som kan helbrede folk med hendene sine – også via mobiltelefonen. Han kan forutsi fotballresultater, stille medisinske diagnoser, vite hva folk tenker før de selv aner det, og han er synsk både om fortiden og fremtiden. Nærmere Jesus-skikkelsen er det ikke mulig å komme. Og også han, Joralf Gjerstad, lider under sine helbredende og parapsykologiske evner. Det er hans kors i livet. Han har gjennom mange år også forsøkt å få gehør for seg og sitt, men har ikke lykkes før nå. Ikke før han traff sambygdingen av faren, Kvam-væringen Ingar Sletten Kolloen og markedsføringsapparatet til forlaget Gyldendal i Oslo. Det ble spådd Joralf i ungdommen at han skulle bli berømt. Nå har det altså endelig skjedd!

 

Alle som har hatt opplevelser av helbredende eller synsk karakter med Snåsamannen, kan kontakte Kolloen på Lillehammer, står det i en oppfordring til leserne bak i boka (jeg prøvde i flere dager, men Kolloen tar ikke telefonen).

 

Kolloen skal nå også være med i et vitenskapelig forskningsprosjekt som skal legge grunnlag for ”senere kritisk-analytisk studier av disse fenomenene” (det kommer altså mer her). Gjerstad og Kolloen kommer i sin bok stadig tilbake til bekymringen for useriøse svindlere som utnytter vanlige folks håp om lindring eller helbredelse for selv å tjene raske penger. Det virker i hvert fall for Kolloens vedkommende omtrent like troverdig som mannen i Sult som masseproduserte og falbød elektriske salmebøker for troende kirkegjengere. Det er urovekkende at et seriøst forlag som Gyldendal prostituerer seg på denne måten.

 

  

Les mer om Kolloens Hamsunbiografi del 1: Hamsun – Svermeren her   

 

TILBAKE TIL TOPPEN AV HJEMMESIDEN!